Οι ταινίες αποτρίχωσης και οι ξύλινες σπάτουλες είναι απαραίτητες για την διαδικασία αποτρίχωσης.

Προμηθευτείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα και είστε έτοιμες να ξεκινήσετε! 

 

 

 

 

Ταινίες-Σπάτουλες Αποτρίχωσης

Ταινίες αποτρίχωσης-Waxing strips
1,30 €
Ταινίες αποτρίχωσης-Waxing Strips
1,20 €
12 Ξυλάκια Αποτρίχωσης - 12 Waxing Sticks
0,91 €
Ταινίες αποτρίχωσης-Waxing strips
2,60 €
Ταινίες αποτρίχωσης - Waxing strips
4,50 €