I.        ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τηρουμένης πάντα στης σχετικής νομοθεσίας να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα, τα οποία αγόρασε σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία και εφόσον επιστρέψει και το παραστατικό πώλησης, που έχει λάβει από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

1.       Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά, στην οποία προέβη χωρίς να αναφέρει τους λόγους του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει την φυσική κατοχή του προϊόντος.

2.       Προθεσμία και τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης.

Στην ως άνω υπαναχώρηση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να προβεί, εφόσον ενημερώσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την ΕΤΑΙΡΙΑ είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο (Κατεβάστε το έντυπο), το οποίο θα το συμπληρώνει και θα το στέλνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά και επιστρέφοντας πάντα το προϊόν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Ειδικά στην περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικά της δήλωσης υπαναχώρησης θα λάβει εντός 2 εργάσιμων ημερών επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης.

3.       Υποχρεώσεις Χρήστη.

                            I.            Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοίνωσε στην ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ως άνω προθεσμία τηρείται εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

                          II.            Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι αποσφραγισμένα, χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ συνοδεύονται είτε από ένα καρτελάκι ή αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης μιας χρήσης, τα οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν είτε σε κάθε περίπτωση φέρουν ορισμένη συσκευασία, η οποία δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ζημία προκείμενου είναι δυνατή η αποδοχή του επιστραφέντος προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

                         III.            Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δε θα πρέπει να χειριστεί τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο που να αλλοιωθεί εν γένει η συσκευασία τους γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα προϊόντα ενδέχεται να μην γίνουν δεκτά. Τα προϊόντα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους συσκευασία. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

3Β. Υποχρεώσεις Εταιρίας.

                                 I.            Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιστρέψει κάθε δαπάνη, την οποία έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

                               II.            Κατά παρέκκλιση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο ΧΡΗΣΤΗΣ π. χ εάν επέλεξε ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με επιπλέον χρηματική επιβάρυνση από την κανονική.

                              III.            Η επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα γίνει με την χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Ειδικώς στην περίπτωση, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, που θα έχει συμπληρώσει στο έντυπο της δήλωσης υπαναχώρησης ή θα έχει γνωστοποιήσει ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση οποιαδήποτε άλλης σαφούς δήλωσης με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποδείξει τον τραπεζικό λογαριασμό ο ΧΡΗΣΤΗΣ και στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

                             IV.            Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

4.       Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ρητώς συμφωνείται ότι ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για λόγους υγιεινής σε περίπτωση, κατά την οποία έχει αγοράσει προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής όπως π. χ ψαλιδάκια, κόπτες, τριχολαβίδες, λίμες, πινέλα, βούρτσες για τα οποία δεν είναι διακριτή η χρησιμοποίησή τους.

5.       Έξοδα αποστολής.

Όλα τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, που επιστρέφονται κατόπιν υπαναχώρησης λόγω μεταμέλειας βαρύνουν τον ΧΡΗΣΤΗ είτε χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ η συνεργαζόμενη με την ΕΤΑΙΡΙΑ, εταιρία ταχυμεταφορών είτε εταιρία της επιλογής του. 

II.        Επιστροφή λόγω υπαναχώρησης από αγορά ελλατωματικού προϊόντος ή λόγω αντικατάστασης αυτού.

Ρητώς συμφωνείται, ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα αντικατάστασης, διόρθωσης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων του ή μείωσης του τιμήματος, τηρούμενων όλων των κανόνων περί αντικατάστασης ή υπαναχώρησης ή μείωσης του τιμήματος σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 Α. Κ. επ., όπως ανωτέρω υπό στοιχ. Γ1. 11 υπό τον τίτλο «Δικαιώματα Χρήστη και Εγγυήσεις » περιγράφεται, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ επιφυλασσόμενης όλων των δικαιωμάτων της και κυρίως του ελέγχου περί υπάρξεως ή μη του ελαττώματος ή συνομολογημένης ιδιότητας του επιστραφέντος προϊόντος. Σε όποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις στον παρόντα όρο υπό στοιχ. Γ2ΙΙ απαιτηθεί επιστροφή του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, που επιστρέφονται βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ και πραγματοποιούνται με χρήση της συνεργαζόμενης με την ΕΤΑΙΡΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών.