1.       Η τήρηση του απορρήτου εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θεωρείται, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρεται, δεδομένη.

2.       Για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται να εγγραφείτε ως ΧΡΗΣΤΗΣ δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία για τα οποία μάλιστα δεσμεύεστε ότι είναι αληθή και ακριβή και οφείλετε προς τούτο να τα επικαιροποιείτε σε περίπτωση αλλαγής τους. Με την εγγραφή του ο ΧΡΗΣΤΗΣ αυτόματα συναινεί στη συλλογή των στοιχείων αυτών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Περαιτέρω για την πραγματοποίηση αγορών θα ζητηθούν και περαιτέρω στοιχεία από το ΧΡΗΣΤΗ. Με την καταχώρισή τους ο ΧΡΗΣΤΗΣ αυτόματα συναινεί στη συλλογή των στοιχείων αυτών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ και των συναλλαγών του, εκτός αν έχει τη συναίνεσή του ή αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

3.       Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997.

4.       Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους, προς ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Η περιήγηση σε αυτές τις σελίδες διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης και επομένως τη δική τους πολιτική για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει και ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ενημερωθεί με δική του επιμέλεια πριν περιηγηθεί σε αυτές.

5.       Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο ΧΡΗΣΤΗΣ στη διάθεσή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την εγγραφή του ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του.

6.        COOKIESΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία αναγνώρισης επισκεπτών ή/και χρηστών της ιστοσελίδας δηλώνει ότι κάνει χρήση κάποιων τεχνολογιών, όπως είναι τα cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη /χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οπουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Με την χρήση cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ. Σε κάθε περίπτωση με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης από την πλευρά του εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ, δύναται ο τελευταίος να απορρίψει την χρήση των cookies. Αυτή η απόρριψη ενδέχεται να συνεπάγεται τη μη διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών.

Οι βασικότερες κατηγορίες cookies είναι οι ακόλουθες:

·         Cookies, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης από τους χρήστες.

·         Cookies, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τρόπο χρήσης της παρούσας σελίδας των επισκεπτών /χρηστών τα και μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και ακολούθως βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.